«İftirak»

By | 27 Haziran 2015

iftirakVarsam Hicaz illerine,
Düşsem Kâbe yollarına,
Lebbeyk diyen dillerine,
Kurban olsam, kurban olsam..
Mikatında ihram giysem,
Beytullalı’ta ikram görsem,
Hak Resûle selâm versem,
Mihman olsam, mihman olsam..
Tavaf etsem yana yana,
Zemzem içsem kana kana,
Hak ismini ana ana,
Giryan olsam, giryan olsam..
Safa’smda safa sürsem,
Merve’sinde mürvet görsem,
Hatim’ine yüzüm sürsem,
Hayran olsam, hayran olsam..
Hacer-ül-esved’e varsam,
Mültezim’de biraz dursam,
Hakkın rizasını sorsam,
Burhan olsam, burhan olsam..
İbrahim’in makamında,
İsmail’in mekânında,
Bâb-ı Şeybe’nin yanında,
Seyran olsam, seyran olsam..
Arafat’ta vakfe etsem,
Cebel-ür-rahme’ye yetsem,
Mescid-i-Nemre’ye gitsem,
Üryan olsam, üryan olsam..
Müzdelife, şâm yüce;
Kalsam anda ben bir gece,
Meş’ar-il-haram’da nice,
Devran olsam, devran olsam.
Mine’de üç gece yatsam,
Kurban kesip, saçım kırksam;
Üç Cemre’ye taşlar atsam,
Peyman olsam, peyman olsam..
Aşkî Kâbe sende asıl,
Her muradın oldu hasıl,
Olmak için Hakka vasıl,
îrfan olsam, irfan olsam..