İftar Duası

By | 19 Haziran 2015

iftar-duasi-2    Bismillâhi vel hamdü lillâh. Allâhümme leke sumtü ve alâ rizkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhâneke ve bi hamdike tekabbel minnî, inneke entes semîul aliym.

Manası:
“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle teşbih ederim. Allah’ım! Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.”
İftar zamanında oruçlunun reddedilmeyecek duası vardır. Abdullah b. Amr der ki:
“Allah Resulü (s.a.v.) iftar ettiğinde şöyle dua ederdi:

Allâhümme innî es’elüke bi rahmetikelletî vesiat külle şey’ln en tağfira .
Manası:
“Allah’ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.”
Efendimiz (s.a.v.) bir kavmin yanında iftar ettiği zaman şöyle dua ederdi:
“Oruç tutanlar yanınızda iftar etsin, melekler de sizin için istiğfar getirsinler.”