İddeti Gerektiren Durumlar

By | 27 Nisan 2015

iddeti-gerektiren-durumlar   İddeti gerektiren durumları şöylece sıralayabiliriz:
a. Sahih evliliği müteakiben cinsî münasebetten veya sahih halvetten sonra yapılan boşama ve fesih, kadının iddet beklemesini gerektirir.
b. Fasit evliliği mütakiben, cinsel temastan sonra ayrılma (tefrik), kadının iddet beklemesini gerektirir.
c. Sahih evlilikten sonra -cinsî temas olmasa dahi- kocanın ölmesi, kadının iddet beklemesini gerektirir.
iddet, genellikle kadına ait olmakla birlikte, şu durumlarda erkeğin de iddet beklemesi gerekir:
ı. Ayrıldığı kadının, ikisini birarada nikâhlayamayacağı kadar yakını olan bir kadınla evlenmek için, erkeğin de iddet beklemesi gerekir.
ıx. Ayrıldığı kadın, dördüncü karısı ise, yeniden bir dördüncü kadınla evlenebilmek için iddet beklemesi gerekir.
Görüldüğü gibi, erkeğin iddet beklemesi, daha çok evlenme manii sebebiyle olmaktadır.