Hz. Peygamber (sav)’ın, Yolculuklarındaki Tavrı

By | 6 Temmuz 2015

hz-peygamber-savin-yolculuklarindaki-tavri   Yolculuğa çıktığı zaman, eşlerinden hangisini beraberinde götüreceğini kur’a ile belirtiyordu.

Buhari, Ebu Davud, İbni Mâce, Ahmed ve Müslim, Hz. Aişe (r.anh)’nin şöy­le dediğini naklederler:

“Resûlullah (sav) bir yolculuğa çıktığında hanımları arasında kur’a çeker ve kimin kur’ası çıkarsa onu beraberinde götürürdü. Ayrıca her hanımının gün ve gecesini paylaştırırdı. Ancak Şevde bint Zem’a gününü Aişe’ye bağışlamıştı.” (Bu­hari, Kitabu’n-Nikâh, 255)