Hz. Peygamber (sav)’in Hazırladığı Son Sefer

By | 6 Temmuz 2015

hz-peygamber-savin-hazirladigi-son-sefer   Haccı müteakip Medine’ye dönen Hz. Peygamber (sav), Üsame bin Zeyd (ra) komutasında bir ordu hazırladı. Bütün müslümanlarm bu orduya katılma­sını emretti. Ordunun hareketinin amacı, Islâm’ı yaymak ve Islâm devletine kar­şı yapılacak saldırıları durdurmaktı. Ordu, Medine yakınlarında sefer hazırlığı içindeyken, Resûlullah (sav) hastalandı. Bunun üzerine ordu, Hz. Peygamber (sav)’in durumunu görmek üzere bekleme kararı aldı. Ne yazık ki Hz. Peygam­ber (sav) birkaç gün içinde,hicretin 11. yılında Rebıülevvel ayının 12’sinde, Pa­zartesi günü vefat etti. Vefat ettiği yere de gömüldü.

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi O’na olsun.