Hz. Muhammed (Sav)’in Kadınlara Ayırdığı Dersler

By | 16 Nisan 2015

hz-muhammed-savin-kadinlara-ayirdigi-dersler      Medineli müslüman kadınlar toplanıp Hz. Muhammed (sav)’e gelmişler ve: “erkekler her zaman yanımıza gelip sizden ilim öğrenirler bilmediklerine vakıf olurlar. Biz ise onlardan fırsat bulup yanınıza gelemiyoruz. Bize kendinizden müstakil bir gün tahsis edin, gelip sizi dinleyelim ve bilmediklerimizi öğrenelim” demişler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav) onlara bir gün tayin etmiş o günde onlara vaaz edip Allah (cc)’ın emirlerini iletmiştir. Müslüman kadınlar her türlü sorunlarını Hz. Muhammed (sav)’den sorar öğrenirlerdi. Kadınların tahsil ve terbiye görmeleri günah olsaydı Hz. Muhammed (sav) böyle bir yola başvur- mazdı. Hz. Aişe (r.anh.)”ensar kadınları ne iyi kadınlardır, sıkılganlıkları dinlerini öğrenmelerine mani olmamıştır” buyurmuştur. Böylece ilk dini okul kurulmuş oldu.