Hz Muhammed (sav) Mübarek Nur’un Yaratılması

By | 30 Eylül 2014

ilk yaratılan nurGönüller sultanı, alemlerin efendisi dünyaya teşrif etmeden önce, Allah (c.c)hü kendi nurundan O’nu yaratmıştır.
O’nun nuru yaratılmadan evvel hiçbir şey mevcut değildi.
Efendimiz şöyle buyurmuştur “Mevla cümle mahlukatı yaratmadan evvel benim nurumu kendi nurundan yarattı. Ben Allah’ın nurundan yaratıldım.”Allah’ü Teala O latif nuru dörde böldü.Birinci Bölümden kalemi yarattıİkinci bölümden Levhi yarattı (kitapların yazıldığı yer)
Üçüncü bölümden Arşı Azimi yarattı.Dördüncü bölümden efendimize ayrıldı.Nurun ala nursun sen.Cennete girer seni seven.
Allah’ü Teala o kaleme yaz dedi. Kalem “ne yazayım ya rabbi” diye sordu.
Yüce Yaradan
La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah
Kalem “Bu isim ne güzelmiş ki isminle beraber yazdırıyorsun. Bu zat kimdir?”
Allah’ü Teala: “Ey kalem edebli ol. O isim benim habibimin ismidir seni O’nun nurundan yarattım.”
Bu hitap karşısında Allah’ın heybetinden kalem ortadan ikiye ayrıldı. O sözü söyler kısmı kesildi. Bu sırrın bir işareti olarak kalem yontulmadan yazamaz oldu.Alemleri efendiler efendisinin nurundan yaratan Allah (c.c)hü kaleme yaz dedi.
Kalem tekrar sordu. Ne yazayım ya Rabbi? Allah’ü Teala Bismillahir- rahmanirrahim. Cümlesini tam bir tazimle yaz buyurdu.
Ve Besmele tamam oldu. Mevla’mız kaleme “Ey kalem sen benim üç ismimi tazimle yediyüz yılda tamamladın. Ben bu isimlerimi Habibimin ümmetine ihsan edeceğim. Celalime yemin ederim ki, O ümmetin erkek ve kadınlarından bir kulum Hulusi kalb ile Bismillahirrahmanirrahim dese onların iyilik defterlerine yediyüz sevab yazdırırım. Seyyie defterinden yediyüz günahını silerim.
Daha sonra çeşitli sayfalardan, hassalardan, kandillerde geçen Allah’ın habibinin nuru latif bir ruha dönüşüverdi. O latif ruh Allah’ın doksan dokuz ismi şerifinin her bir tanesini bin yıl zikretti. Rahman olan ismi şerife geçince sübhan olan Allah (c.c)hü O’na rahmet nazarı ile baktı. O mübarek ruh bu nazardan utanıp terledi ve her bir terinin tanesinden gelecek olan nebilerin ve resullerin ruhları yaratıldı. Sonra habibine seslendi, “inci misali terinden yaratılan nebilerin ruhlarına nazar eyle.
Allah’ın habibi o ruhlara bakınca mübarek gözünün ziyasını nebileri bürüdü.
Nebiler “Yarabbi bizi böyle nura boğan kimdir?dediler. Allah’ü Teala “ O habibim MUHAMMED’ÎN (s.a.v)nurudur. O’na iman edin ki sizi nübüvvet ve risalet ile şereflendireyim.”
Onlar biz MUHAMMED’İN (s.a.v) nübüvvet ve risaletine iman ettik dediler.
Sevgililer sevgilisi, alemin incisi, güneşin özü Rabbini kemali edeble zikrederken, KAHHAR ismi şerifine gelince Allah’ın celal ve heybetinden terledi. Mübarek başının terinden melekleri yarattı.
Yüzünün terinden arş, kürsi, levh, kalem, güneş, ay, yıldızların taşıyıcıları yaratıldı.Göğsünün terinden alimler, şehidler, Salihlerin ruhları yaratıldı. Arkasının terinden Beytül mamur, kabetullah, beytulmukaddes, Ravza’ı mudahhara ve bütün mescidlerin yerleri yaratıldı.
Kaşlarının terinden kadın erkek bütün mü’minlerin ruhları yaratıldı. Kuyruk sokumu terinden Yahudi, nasara müşrikler ve Mecusiler bütün kafirlerin ruhları yaratıldı.
Ayaklarının terinden mağribden meşrika bütün yerler ve içindekiler ya¬ratıldı ve kendisinden yaratılacak insanların ruhları yaratıldı.
Bunun içindir ki efendimize EBUL ERVAH (Ruhların Babası: ismi verilmiştir.
Allah’ın nurundan yaratılansın
İlahi rahmetle donatılansın
Hak’km nazarıyla kuşatılansın
Gönüller sultanı benim efendim Güner Kılıç
Bu yaratılan ruhlar, ruhu Muhammed’in etrafını teşbih ve tehlil ederek bin yıl tavaf ettiler.
Allah’ü Teala ruhlara “Ruhu MUHAMMED’E nazar edin” emrini verdi. Onlar da nazar ettiler. O latif ruhun hangi tarafını hangi yönünü gördülerse dünyadaki vasıfları belli oldu.