Hz. Cüveyriye Bint El-Haris (r.anh) İle Evliliği

By | 6 Haziran 2015

hz-cuveyriye-bint-el-haris-r-anh-ile-evliligi   Cüveyriye bint el-Haris b. Ebî Dırar b. Hubayb b. Aiz b. Malik b. Cüzeyrne b. el-Mustalık.
Huzaa kabile sindendir.
Resûlullah (sav)’ın onunla evlenmesi uzun zamandır İslâm’ın savunduğu, şari’in arzu ettiği bir hedefi; kölelerin azad edilmesini ve insanları buna teşvik etmeyi gerçekleştirmek idi.
Hz. Aişe (r.anh), Cüveyriye’nin evlilik kıssasını ve bunun büyük etkilerini bize şöyle anlatıyor:
Resûlullah (sav) Mustalıkoğullarınm kadınlarını esir aldı. Ganimetin beşte birini çıkardıktan sonra geri kalanını, süvarilere iki, yayalara bir olmak üzere gazilere dağıttı. Cüveyriye bint el-Haris (r.anh), Sabit b. Kays b. Şemmas el-Ensarî’nin payına düştü. Cüveyriye, Safvaıı b. Malik b. Cüzeyme ismindeki amca oğluyla evliydi ve kocası savaşta öldürülmüştü. Sabit b. Kays, dokuz ukiyye karşılığında Cüveyriye’yi azat edeceğini söyledi. Güzel ve tatlı bir kadındı, göz alıcı idi.
Peygamber (sav), yanımda oturuyordu. Cüveyriye geldi. Azat edilmesi için kendisine yardımcı olmasını istiyordu. Allah’a yemin ederim, onu ilk görmem idi. Peygamber (sav)’in yanına girmesinden hoşlanmadım; çünkü benim gördüğümü (onun güzelliğini) kendisinin de göreceğini biliyordum. Ya Rasûlallah, ben aşiretimin reisi el-Hâris’in kızı Cüveyriye’yim. Başıma geleni biliyorsun. Sabit b. Kays’ın payına düştüm. Beni azat etmesi için dokuz ukiyye üzere anlaştık. Fakat bu miktarı bulamadığım için yardımına geldim, dedi.
Resûlullah (sav):
“Ya sana daha iyi bir şey teklif edersem, ne dersin?” buyurdu. Cüveyriye: Nedir? dedi. Resûlullah (sav): “Ben azat edilmen için gereken parayı vereyim, sen de benimle evlenir misin?” buyurdu. Evet, evlenirim ya Resulallah, dedi. Resûlullah (sav): “Ben de veriyorum” buyurdu. Bu haber müslümanlar arasında yayılınca: “Resûlullah’m kayınları hiç köle olur mu!” dediler ve herkes elindeki Mustalıkoğullarından olan köleleri serbest bıraktı. Resûlullah (sav)’m Cüveyriye (r.anlı) ile evlenmesi sayesinde azat edilen ailelerin sayısı yüzü buldu. Bereketi aşiretine bu kadar yarayan başka bir kadın bilmiyorum. (Hz. Aişe (r.anh)’nin sözleri burada son buldu.)
Bunun, aşiretine etkisi büyük oldu ve hepsi toptan İslâmî kabul ettiler, daha Önce İslama düşman iken dost ve yardımcı oldular.