Hümeze Sûresi

By | 8 Ağustos 2015

humeze-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Veylül likülli hümezetil lümezeh [1]. Ellezî ceme’a mâleu Ve addedeh [2]. Yahsebü enne mâlehû ahledeh[3] , Kellâ leyünbezenne fılhuta meti [4]. Ve mâ edrâ- ke melhutameh [5]. Nârullâhü mûkadeh [6]. Elleti tettali’u alel’efideh [7]. înnehâ aleyhim mü’sadetün[8] , Fiy amedim mümeddedeh [9].
Ma’nâsı: “Yazıklar olsun hep dedikoduculara ki, Malı toplayarak sayıp durmuştur. Sanıyor ki, malı kendisini (dünyada) ebedîleştirmiştir. Hayır, O, an- dolsun hutameye (ateşe) atılacak. Bildin mi Hutame nedir? O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Öyleki, onun acısı yüreklere kadar iner. Bu (ateşin kapıları da) onların üzerlerine kapatılacaktır. (Onlar) uzatılmış direklere bağlı oldukları halde…”