Hikâye

By | 25 Haziran 2015

hikaye    MUHYÎDDÎN-1 ARABÎ hazretleri buyuruyorlar ki:
— Günlerden bir gün yolum bir kabristana uğradı. Bir kabrin başında, genç bir adamın ağladığını gördüm. Gözlerinden yaş sel gibi çağlıyordu. Bu gencin, oturup başında ağladığı kabir bana keşfolundu. Gördüm ki, kabrin içi kızgın katran ve ateşle dolu idi. Yetmiş bin tevhid okumuş, fakat henüz bağışlamamıştım. Gizlice, okuduğum bu yetmiş bin tevhid-i şerifi, azap gören kabrin sahibesine bağışladım. Ağlayan delikanlının hüznü, birdenbire sürura döndü. Meğer, delikanlı da erbab-ı müşahededen imiş. Azap gören kabir sahibesi de anasıymış. Kendisine sordum:
— Oğlum, biraz önce ağlıyordun. Neden ağlaman dindi ve hüznün sevince döndü?
Cevaben dedi ki:
— Az önce, siz buraya gelmeden, kabirde yatan anam azap içerisinde idi. Siz teşrif buyurdunuz, kabir azabı kaldırıldı ve anacığım cennet ni’metlerine gark olarak rahmet-i rahmana kavuştu.
Okuduğum ve kabre hediyye ettiğim yetmiş bin tevhidden hiç kimsenin haberi olmadığı halde, o kabire olan ikram-ı ilâhiyyeyi ben ve o genç adam, gözlerimizle gördük.
Kıssadan hissemizi alalım, ölülerine merhametleri olanlar, vefat eden yakınları için yetmiş bin tevhidi mutlaka okusun veya okutsunlar. Nefsini ateşten korumak ve kurtarmak isteyenlere, sağlıklarında yetmiş bin tevhidi behemehal okumalarını halisane tavsiye ederiz.
Ey sâlik:
Ölülerine ve bütün ölenlere merhamet eyle, yakında hem de pek yakın bir zamanda sen de öleceksin.
Aleyhissalâtü vesselâm efendimize, hayatlarında on bin salâvat okuyan kimselerin, şefaatlerine mazhar olacakları muhakkaktır.
Ölen kimseler için, ıskat-ı salât, ıskat-ı savm ve sair mâvecebe aleyhâsı için sadaka dağıtmalıdır.
Ölen kimse, zengin olup hac farizasını ifa edememişse, yerine salih bir kimseyi bedel göndermelidir.
Ölen kimse için, âdet-i belde olan mevlûd-u şerif okutmalıdır. Ayrıca, ruhu için senede bir hatm-i şerif okumalı veya okutmalı, cuma ve pazartesi geceleri Yâsin-i şerif okumalı veya okutmalı, haftada bir kerre cuma günleri kabrini ziyaret etmelidir.
Ölen kimse için yoksul ve yetimlere elbise, kitap, kalem, defter, Kur’an cüz’ü hediyye etmelidir. Ruhu için yol, köprü yaptırmak, ağaç dikmek, kuyu açtırmak, mektep, hastahane ve hayra yarar binalar yaptırmak ve bunları vakfetmek lâzımdır.