Hidane Müddeti

By | 28 Nisan 2015

hidane-muddeti    Hidâne müddeti hususunda genellikle, “çocuk kendi kendine yiyip içip giyininceye kadar” ölçüsü getirilmiştir. Bunun yaş ile sınırlamasında ise, erkek çocuk için 7-9, kız çocuk için 9-11 yaşları ileri sürülmüştür, imam Malik bunu, erkek çocuğun büluğa ermesine, kızın ise evlenmesine kadar uzatmıştır.
Hidâne müddeti sona erdiğinde de çocuğun müstakil bir ev açamayacağı tabiidir. Günümüz şartlarına göre, henüz ilkokul çağında olan çocuk kimin yanında kalacaktır? İmam Şafii’ye göre çocuğa sorulur, anne-babadan hangisini isterse onun yanında kalır. Diğer müctehidlerin çoğuna göreyse, baba yanında kalır. Kız için bu durum, evlenmesine kadar devam eder. Erkek çocuk ise, ergenlik yaşına geldiğinde, anne ve babasından birini seçmekte serbesttir.