Hidane Ehliyeti

By | 28 Nisan 2015

hidane-ehliyeti    Hidâne vazifesini üstlenecek şahsın -erkek veya kadın- şu vasıflara sahip olması gerekir:
1. Akıl ve ruh sağlığı yerinde bulunmak,
2. Ergenlik çağma gelmiş olmak,
3. Yeterli olmak.
İhtiyarlık ve benzen durumlar, vazifenin gereği gibi yapılmasına engeldir.
4. Güvenilir olmak.
Çocuğun bakım ve terbiyesini üzerine alacak kimse, onun hayatını, sağlığını ve ahlâkım koruyabilecek bir kimse olmalıdır.
Şu vasıflar ise yalnızca kadında aranır:
1. Çocuğa, nikâh düşecek kadar uzak ve yabancı bir erkek ile evli olmamak.
Gerektiği zaman hakim, bu şartı taşımayan kadına da hidâne vazifesini verebilmektedir.
2. Çocuğun, anne, abla, teyze gibi -onunla evlenmesi caiz olmayacak kadar- yakın akrabası olmak,
3. Çocuğun güvenlik içinde bulunacağı bir yerde oturmak,
4. Baba fakir ise annenin, çocuğuna ücretsiz olarak bakmayı kabul etmiş olması.
Şu vasıf ve şartlar ise yalnızca erkeklerde aranır:
1. Müslüman olmak,
2. Çocuğun mahrem akrabası olmak.