Hicretin İkinci Yılı : Üçüncü Olay

By | 18 Mart 2015

hicretin-ikinci-yili-ucuncu-olayHicretin İkinci yılında Sa’d ibni Ubâde’yi Medine’de vekil bırakan Hazret-i Muhammed (S.A.V.), Mekkelilerle, Damroğulları kabilesi üzerine yürüdü. Yanında muhacirlerden bir topluluk vardı. Medine’den dışarı çıkıldı. Ve Dan denilen yere gelindi. Fakat orada Mekkelilerden kimseyi bulamadılar. Damroğullarının başkanı olan Bahşı bin Amriddamîrî ile barış yapıldı. On beş gün sonra vatanlarına döndüler. İslâm’da ilk gazalar bunlardı. Kimi rivayetlere göre bu gaza yukarıdaki iki seriyye’den önce birinci Hicret yılının sonunda veya ikinci Hicret yılının başında olmuştur.