Hicretin İkinci Yılı : Dördüncü Olay

By | 18 Mart 2015

hicretin-ikinci-yili-dorduncu-olayHicret’in ikinci yılında Sa’d ibni Muaz’ı (Allah ondan razı olsun) Medine’de vekil bırakıp Hazret-i Muhammed (S.A.V.) bir beyaz bayrak çekti ve Sa’d ibni Ebi Vakkas’m eline verdi. İki yüz muhacir eri ile bir kervan üzerine yürüdü. Bu kervanda Ümeyye bin Halef de bulunuyordu. Kureyşliler yüz kişiye yakındı. İki bin beş yüz deveye yakın develeri vardı. Buvata denilen yere kadar geldi ise de kâfirlere yetişemediler, geri döndüler.