Hicretin İkinci Yılı : Altıncı Olay

By | 18 Mart 2015

hicretin-ikinci-yili-altinci-olayHem o yıl içinde Kürz bin Câbir Fahrî, Peygamber (S.A.V.)’in de­velerini sürüp Medineden dışarı çıkardı. Peygamber (S.A.V.) bir san­cak hazırladı, İmam Ali Murtazâ’ya verdi. Medine’de Zeyd ibnil Hâris’i vekil bıraktı. Kendisi bir bölük toplulukla çıktı, Safvan denilen vadiye kadar gittiler.

Burası Bedir dolaylarından bir yerdi. Onun için ona: Birinci Bedr Gazası da denilir. O yere eriştiler anladılar ki kervan gelip geçmişti. Oradan Medine’ye döndüler.