Her Türlü Korkudan Emin Olmak İçin Okunacak Dua

By | 20 Mayıs 2015

A Muslim pilgrim prays at the top of Mount Noor in Mecca    İhlâs-ı Şerif (11) defa Âyet el-Kürsi (11) defa Salâten Tüncînâ (11) defa
Daha sonra aşağıdaki ayet-i kerime okunursa Allah’ın izni ile faydası görülecektir: Bismillâhirrahmânirrahıym Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî vel erdu cemiy’an kabdatühû yevmel kıyâmeti ves semâvâtü matviyyâtün bi yemînih sübhânehû ve teâlâ ammâ yüşrikûn