Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman

By | 12 Mayıs 2015

hedy-kurbaninin-kesilecegi-yer-ve-zamanGerek vacip, gerekse nafile olsun bütün hedy kurbanları Harem bölgesi sınırları içinde kesilir. Kurban bayramının üçüncü günü akşamına kadar kesilecek olan kurbanların Mina’da, sair günlerde kesilecek olanların ise Mekke’de kesilmesi efdaldir.

Temettü’ ve Kıran Hedyleri, bayramın birinci günü fecr-i sadıktan itibaren kesilebilir. Daha önce kesilmesi caiz olmaz. Temettü’ ve kıran hedylerinin imam Ebu Hanife’ye göre “eyyam-ı nahr”da (bayramın üçüncü günü akşamına kadar) kesilmesi vacip, imam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise sünnettir. Mazeretsiz olarak bu günlerde kesilmezse İmam Azam’a göre biri kaza, birisi de ceza olmak üzere daha sonra iki kurban kesilmesi gerekir.