«Hazret-i Pir»

By | 28 Haziran 2015

hazret-i-pirLûtf-u himmet niyaz eyler sâ’ilim,
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Nola görsem, cemaline mâ’ilim;
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Mahrum olmaz dergehine yüz süren,
Mahzun olmaz meh cemalini gören,
Mahcup olmaz inayetine eren,
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Bâb-ı lütfün üftâdene küşâde,
Bir nigehin kâfi gelir irşade,
Kıl terahhum, gel bu dil-i nâşade;
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Huzurunda el bağlayan dost olur,
Dost elinden bâde içer, mest olur;
Erer vuslât sırrına, sermest olur;
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Dertli gelen dertlerini unutur,
Ağlayanın gözyaşını kurutur,
Mahzun olan gönülleri avutur,
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..
Aşkî kulun, kurbanındır a canım;
Tende canım, canlar içre cânanım;
Bir nazar et, yeter bana sultanım;
Yâ Hazreti Nureddin-i Cerrahi..