Hayızlı Ve Nifaslı Kadınlar Kâbe’yi Tavaf Edemezler

By | 8 Temmuz 2015

hayizli-ve-nifasli-kadinlar-kabeyi-tavaf-edemezler   Hayızlı ve nıfaslı kadınlara Kabe’yi tavaf haramdır. Dıştan bile olsa yapamazlar.
Hayız olan kadın tavaftan başka haccın bütün gereklerini yapabilir. Tavafa başladıktan sonra adet olsada kabul değildir. Çünkü Kabe’yi tavaf için temiz olmak vaciptir”. Kadın haccın rükünlerinden olan ziyaret tavafını mecburen adet bitimine kadar geciktirir. Eğer ziyaret tavafını yaptıktan sonra adet gördüyse ona veda tavafı düşer. Yapmaması da bir şey gerektirmez.
Hz. Aişe (r.ahn) anlatıyor:
“Rasûlullah (sav) ile birlikte çıktık. Maksadımız haccetmekti. Şerif denilen yere vardığımızda hayız oldum. Ben ağlarken, Rasûlullah (sav) yanıma girdi ve:
- “Neyin var, hayız mı oldun?” diye sordu.
- Evet dedim Rasûlullah (sav)’de:
- “Bu, Allah (cc)’ın kadınlara has kıldığı bir özelliktir. Haccın Beytullah’ı tavaf dışındaki bütün icâblannı yerine getir” buyurdu. Rasûlullah (sav) daha sonra kansı için bir sığır kurban etti.”
Kadın adet dahi olsa ihrama girerken gusül abdesti almalıdır. Lohusada olsa gusül almalıdır. Çünkü bu gusülden maksat vücut temizliğidir. Ama Mescid-i Şerife girmesi caiz değildir. Tavafını daha sonra yapar . Eğer ihramda iken adet olduysa yine aynıdır. Tavaf hariç diğerlerini yapar. Ziyaret tavafını sonraya bırakır.
Eğer kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günleri temizlenememiş ise, tavafı sonraya bıraktığından dolayı kendisine hiçbir şey lâzım gelmez. Bununla beraber, eğer haccın farzlanndan olan bu tavafı veya onun çoğunu, dediğimiz günlerde yapacak kadar bir zaman temiz olmuş idiyse ve o günlerde bu tavafı da yapmadıysa, geciktiği için, kendisine bir koyun veya bir keçi kurban etmek lâzım gelir. Çünkü özürsüz vacibi terk etmiş olur .
Kadın, bayram günlerinde ziyaret tavafını veya onun çoğunu yapacak bir vakit temiz olurda tavafı yapmazsa, ceza olarak bir kurban kesmek zorundadır.
Eğer tehir etmeye çeşitli sebepler neden olursa, kafile beklemeyip gidecek olursa veya kendinin kalmasına başka sebepler engel olursa tavafıda yapıp bir deveyi ceza olarak kurban edebilir. Tevbe istiğfar eder ve ziyaret tavafını sonra yapar .
Eğer kadın kurban bayramının dördüncü günüde temizlenmemişse ve ziyaret tavafı yapmadan memleketine dönerse haccı tamam olmaz .
Şafi mezhebinde, hayızlı iken yapılan tavaf sahih değildir. Haneklerde ise sahih isede tahrimen mekruhtur. Ceza olarak deve kesmek icab eder.