Hayızlı ve Nifaslı Kadına Yasak Olan Şeyler

By | 8 Mayıs 2015

hayizli-ve-nifasli-kadina-yasak-olan-seyler   Hayızlı veya nifaslı bir kadın namaz kılamayacağı gibi şükür secdesi de yapamaz, oruç tutamaz. Muslıafı tutamaz ve okuyamaz. Ancak dua âyetlerini dua niyetiyle mushafı tutmadan okuyabilir. Üzerinde âyet yazılı olan levhaları, kâğıtları, kumaşları tutamaz. Sahih kabul edilen görüşe göre, Kur’an tercümesi hakkında da hüküm böyledir. Camilere, mescidlere giremez, Kâbe’yi tavaf edemez. Kocasıyla cinsî ilişki kuramaz. Ancak avret yerleri Örtülü olarak, cinsî ilişki dışında kocasıyla oynaşabilir.
Bir kadın, hayızlı veya nifaslı olduğu günlerde namaz kılamayacağı gibi, kılmadığı namazları kaza da etmez. Ancak tutmadığı oruçları, daha sonra tutar.
Farz veya nafile oruç tutarken hayız gören veya lohusa olan bir kadının, orucunu bozması daha sonra kaza etmesi gerekir.
Nafile namaz kılarken hayız gören veya lohusa olan bir kadının, namazını bozması ve daha sonra kaza etmesi gerekir. Fakat kıldığı farz namaz ise onu kaza etmesi gerekmez.
Temiz olarak yatan, uyandığında âdet görmeye başladığını farkeden kadının âdet’i, uyandığı andan itibaren başlamış kabul edilir. Fakat, hayızlı olarak yatan, uyandığında kanın kesilmiş olduğunu gören kadının âdet’i, -ihtiyaten- yattığı andan itibaren sona ermiş kabul edilir. Buna göre de yatsı namazını kılmadan yatmış olup uykudayken namazın vakti geçmiş olursa, bu namazı kaza etmesi gerekir.
Hayızlı veya nifaslı bir kadın, dua âyetlerini dua niyetiyle okuyabilir, Allah (cc)’ı zikr ve teşbih edebilir. Hayızlı veya nifaslı kadının yiyip içtiği yemek ve su artıkları temizdir.
Adet günleri henüz sona ermeden kanın kesilmesine itibar edilmez; zira âdet günleri içinde kanın tekrar gelmesi mümkündür. Bu bakımdan âdet günleri tamamen sona ermedikçe kocasıyla cinsel ilişkide bulunamaz. Fakat, âdet günleri bitmeden kan kesilir ve kadın yıkanırsa, ihtiyaten namazlarını kılar, oru-cunu tutar.
Hayız ve nifas’m en uzun müddeti sona erdiğinde, cinsel ilişki helâl olur. Ancak, hayız ve nifas müddeti içerisinde kan kesilse bile cinsel ilişki helâl olmaz. Bu durumdaki bir kadına cinsel ilişkinin helâl olması için, ya kadının gusletmiş olması, ya da üzerinden bir namaz vakti geçmiş olması gerekir. Yahut da bir özür sebebiyle teyemmüm edip -nafile de olsa- bir namaz kılmış olmalıdır.
Adet günleri sona ermeden cinsel ilişkide bulunulmasını Allah Teala (cc) kesin olarak haram kılmıştır:
“Sana hayız hakkında soruyorlar. De ki: “O bir ezadır.” Onun için hayız zamanı kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın; iyice temizlendiklerinde o vakit Allah’ın emrettiği yerden onlara varın. Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri de, çok temizlenenleri de sever.” (Bakara Sûresi, 2/222)
Âdet günleri bitmeden önce cinsel ilişkide bulunan kadın ve erkek günahkâr olur. Bu nedenle tevbe-istiğfar etmeleri ve fakir bir müslümana 5 gram ağırlığında altın veya onun yansını sadaka vermeleri gerekir.