Hayız Ve Nifâslıya Câiz Olan Şeyler Nelerdir?

By | 15 Haziran 2015

hayiz-ve-nifasliya-caiz-olan-seyler-nelerdir1. Başkasının okuduğu Kur’ân’ı dinleyebilir.
2. Kelime-i Teuhid ve Şehâdet okuyabilir.
3. Teşbih, tekbir çekebilir. (Tekbir ve teşbih kelimelerini söylemesi câizdir.)
4. Dua olan âyetlerden, duâ niyyetiyle okumak câizdir.
5. Fatiha sûresini duâ niyyetiyle okuyabilir, câizdir.
6. Kur’ân’ı harf harf söylemek (öğretmek) câizdir. (Bu madde Kur’ân öğreticileri için önemlidir.)
Ey İslâma gönül veren kardeş! Bir İslâm kadınının, kendisini ilgilendiren özel hallerini bilmesi, öğrenmesi boynunun borcudur. Hatta evli olan bir kadın, muayyen gününün başladığını eşine tıaber vermelidir. Eşi bu hususta Allâh’m emrine teslim olmalıdır. Aksi halde günaha girilir.
Öyle ki, koca, eşinin muayyen günlerinde göbek ile diz kapağı arasında kalan kısımlara elbisesiz dokunması, bile haramdır. Ancak elbise üzerinden dokunmak câizdir.
Bu bilgiler, İslama gönül veren, Allâh’a itaat eden bahtiyarlar için kurtarıcı bilgilerdir. İnsan gibi şerefli varlığı ve herşeyi yoktan vareden yüce Rabbimiz, insanoğluna ne gibi şeyler fayda ve yararlı ve ne gibi şeyler zararlı ise, hepsini bir bir bildirmiştir. İnsanoğluna kitablar göndermiş, peygamberler göndermiştir. Yüce Rabbimizin biz insanlara gönderdiği son kitabı Kur’ân-ı Kerim ve son peygamberi de Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)dır.
Ey Kardeş! Unutma ki, dinî ölçüler dini emir ve yasaklara saygı gösterenler yüceltilir. Saygısızlık edenler ise, hor ve hakir düşürülürler. Unutma, bu mutlaka günün birinde olur.