Hastalar Namazlarını Nasıl Kılar?

By | 22 Haziran 2015

hastalar-namazlarini-nasil-kilarDînimiz, hastalara da kolaylık getirmiştir. Namazlarını ayakta kılamayan hastalar, oturarak namazlarını kılarlar.
Buna da güçleri yetmezse, güçleri yettiği şekilde (meselâ; oturdukları veya yattıkları yerden veya îmâ ile başlannı eğerek) namazlarını kılarlar. Buna da güçleri yetmez ve yapamazlarsa, namazı başka bir zamana bırakırlar.
(Kolaylık arzeden bu hükümlerden anlaşılan o dur ki, namaz dînin direğidir, o hiçbir zaman terkedilemez, bırakılamaz.)