Haram ve Tedavi Zarureti

By | 14 Temmuz 2015

haram-ve-tedavi-zaruretiTedavi için temiz olan ilâçları yiyip içmek, kullanmak câizdir. Peygamber Efendimiz: “Ey Allah’ın kulları, tedavide bulununuz. Çünkü Allah Teâlâ, hiçbir hastalık yaratmamıştır ki, onun için bir deva ve ilâç da yaratmamış olsun. Yalnız bir hastalık müstesnadır. O da ihtiyarlıktır.” buyurmuştur. Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre helâl ve temiz olmayan şeylerle tedavide bulunmak caiz değildir. Meselâ şarap ve benzeri haram şeylerle tedavide bulunmak haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Haram ile tedavi olmayınız” , “Şüphesiz ki Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır.”

Peygamber Efendimiz’e, ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulduğunda, “Şüphe yok ki o deva değil, bir derttir.”588 buyurmuştur. Şu kadar var ki, bazı âlimlere göre başka bir ilaç bulunmadığı zaman, Müslüman ve uzman bir doktorun göstereceği lüzum üzerine câiz olabilir. Ameliyat olacak hastaların bayıltılmasında zaruret olduğundan narkoz gibi uyuşturucu maddelerin kullanılmasında mahzur yoktur. Nitekim, Peygamberimiz erkeklere ipek giymeyi haram kıldığı halde, cild hastalığı sebebiyle Abdurrahman bin Avf ve Zübeyr bin Avvâm gibi bâzı sahabîlerin giymesine müsaade etmiştir.

Haram olan bir şey’i ilâç olarak kullanmanın bâzı şartları vardır:

1. Bu ilâç kullanılmadığı takdirde, insan hayatının ve sıhhatinin hakikî bir tehlike içinde olması…
2. Onun yerini tutacak helâl bir ilacın bulunmaması…
3. Bu ilâcı, dindarlığına ve ihtisasına güvenilir bir Müslüman doktorun tavsiye etmesi…

Bu üç şartın bulunması hâlinde, haram maddelerle de tedavi câiz olur.
Görülen lüzum üzerine bir uzvuna ameliyat yapılacak bir kimseye aklını giderip bayıltacak bir ilâç verilmesinde de (narkoz) bir sakınca yoktur.