Haram Nedir?

By | 20 Nisan 2015

haram-nedirYapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dinimizce kat’î olarak yasu edilmiş şeylere denir. İçki içmek, kumar oynamak, zinâ etmek, adarr : dürmek, gıybet ve iftirada bulunmak gibi..
Haram kılınan eşya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrılmayan bir zarar, kötülük ve pislik sebebiyle haram kılınmış ise, buna liaynihî (bizzat) haram denir. Domuz eti ve şarap gibi.
Kendi tabiat ve vasfından dolayı değil de elde etme şekli, kazanma yolu gibi dıştan bir sebeple haram kılınmış ise, buna da ligayrihî (bilvasıta) haram denir. Çalınmış ekmek, gaspedilmiş para gibi.