Hangi Malların Ne Kadar Zekatı Verilir?

By | 3 Ağustos 2015

hangi-mallarin-ne-kadar-zekati-verilirAltın ve Gümüşde: Kırkta biri verilir.
Ticâret malı: En az nisâb miktârı para değerinde veya daha fazla olan her türlü ticâret malının kırkta biri zekât verilir.
Koyun-Keçi: Kırk koyun veya keçiden bir tanesi veya bunun tutarı zekât verilir.
Sığır-Manda: Otuz sığır veya manda için, 1 yaşını bitirmiş bir dana zekat verilir.
Deve: Beş deve için bir koyun veya keçi zekât olarak verilir. 9 deveye kadar ölçü budur, bir koyun veya bir keçi verilir.
Hayvanların sayısı arttıkça zekâtın miktârı da artarak değişir. Arâzilerden elde edilen ürünlerin zekâtı ise daha farklıdır. Onun adına da Öşür denilir. Çıkan/elde edilen ürünün onda bir zekâttır. Eğer arazi para ile sulanıyorsa, yirmi de biri zekât (öşür) verilir.