«Hak Yolu»

By | 28 Haziran 2015

hak-yoluSanma gayrı râh olur,
Hak yolu ferah olur,
Girenler iflâh olur,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Bilirler, bilişenler;
Ledünne erişenler,
Hak ile söyleşenler,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Erenlerin sohbeti,
Muhammed muhabbeti,
Bulan anda hikmeti,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Ezelidir bu meydan,
Giremez aslâ nadân,
Sıdk ile eden devran,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Hakka gönül verenler,
Hakikate erenler,
Pirden himmet görenler,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Muhammed ile Ali,
Meydan onların veli,
Ezelde diyeıj BELİ,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Aşk elinden âh iden,
Nefsin vakf-ı râh iden,
Feyz alan Cerrahi’den,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..
Aşkî! oldu Hak ay ân,
Hak ile Hak nümâyan,
Hak kelâmını duyan,
Ârif-i billah olur,
Esrara agâh olur..