Hâcet Namazı

By | 10 Ağustos 2015

hacet-namazi-2Dünyevî veya uhrevî herhangi bir dileği, mu­radı olan kimse abdest alarak yatsı namazından sonra iki veya dört rek’at namaz kılar. Allâh’a hamdü senâ ve peygamberimize sâlât selâmdan sonra hâcet duâsını okur. Muradının olması için Allâh’dan niyaz eyler.

Bir Hadîs-i Şerifte beyan edildiğine göre ha­cet namazının birinci rek’atında Fâtiha’dan son­ra Ayetel’Kürsî, diğer üç rek’atında ise Fâti­ha’dan sonra İhlâs, Kul Eûzü bi Rabbil’Felâk ve Kul Eûzü bi Rabbin’Nâs Sûreleri okunur.