Hacet Duâsı

By | 11 Ağustos 2015

hacet-duasi-2“Allâhümme innî es-elüke tevfıka ehlil-hüdâ, ve âmâle ehlil-yâkîn. Ve münâsahata ehlit-teubeti ve azmeehlis-sabri ve cidde ehlil-haşyeti ve talebe ehlir- rağbeti ve teabbüde ehlü-verai, ve irfâne ehlil-ilmi hatta ehâfeke. Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî an mâsıyetıke hatta a’male bitâatike amelen estehıkku bihî rıdâke ve hatta ünâsıhake bittevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leken-nesîhate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fıl-ümûrî ve hüsne zannin bike Sübhâne Hâlikm-nûri”