Haccın Vacibleri Nelerdir?

By | 13 Mayıs 2015

haccin-vacibleri-nelerdir   Haccın vacibleri şunlardır:
1) İhrama, mîkat yerlerinde girmek.
2) İhramlıya yasak olan şeyleri terketmek.
îhramlı olan kimseye, av hayvanlarım avlamak, çirkin söz söylemek, saçlarını kesmek gibi şeyler yasaktır.
3) Arafat’ta, zevalden sonra güneş batmcaya kadar durmak,
4) Kurban bayramının birinci gününün fecrinden sonra ve güneşin doğmasından önce, bir saat bile olsa, Müzdelife’de durmak.
5) Dört şavt’ı farz olan ziyaret tavafını yediye tamamlamak.
6) Ziyaret tavafını, kurban kesme günlerinin birinde yapmak.
7) Sader (veda) tavafı yapmak. Bu, mîkat dışından gelen ve afakî denilen hacılar içindir.
8) Tavaf esnasında abdestli olmak, -kadınlar için- eller ve yüz hariç bütün bedenin kapalı olması.
9) Kabe’yi tavafa, daima Hacerü’l-Esved’in karşısından başlayıp Kabe’yi sol tarafa alarak tavaf etmek; tavafı da yürüyerek yapmak.
Hastalar ve güçsüzler omuzlarda veya birşey üzerinde taşınır, tavafları bu şekilde yaptırılır.
10) Her tavaftan (ki her tavaf yedi şavt’tır) sonra 2 rekât namaz kılmak.
11) Tavafları, hatim denilen yerin dışından yapmak.
12) Safa ile Merve arasında say etmek (yürümek) ve buna Safa’dan başlamak.
13) Mina denilen yerde cemrelere (küçük taş yığınlarına) küçük taşlar atmak.
Mekke’ye iki saatlik mesafede, bulunan Mina kasabasında birbirine yakın üç yerde taş yığını vardır. Bunlara cemre-i ula, cemre-i vustâ ve cemre-i akabe denir. Bu taş yığınlarının her birine Kurban bayramının 1., 2. ve 3. günlerinde Bismillahi Allahu Ekber denilerek 7’şer taş atılır. 7 taşın topluca atılması yeterli olmaz. Bu taşlar, 3 metre uzaklıktan atılır. Taşların cemre yakınlarına düşmesi de yeterlidir, ancak 2 metre kadar uzağa düşenlerin yeniden atılması gerekir. Akabe cemresine ilk taş atıldıktan sonra telbiye’ye son verilir. Artık Lebbeyk Allahümme lebbeyk… denilmez.
14) Mina’da taşları attıktan sonra kurban kesmek. Kurban kestikten sonra da Harem bölgesi içinde ve Kurban bayramının ilk 3 gününden birinde saçlarından bir parça kesmek.
Kurban kesmek, hacc ile umre’yi birlikte yapanlara vaciptir. Yalnız hacc yapanlara ve mîkat dışından gelenlere -misafir oldukları için- kurban kesmek vacib değildir. Ancak, isterlerse nafile olarak kesebilirler.
İmam-ı Azam’a göre saç, ancak Harem bölgesinde ve kurban kesme günlerinde kesilebilir, İmam Ebu Yusufa göre, saç kesme, bir yer ve zaman ile kayıtlı değildir. İmam Muhammed’e göreyse, saç kesme, bir zaman ile kayıtlı değilse de, bir yer ile kayıtlıdır, bu yer de Harem bölgesidir; başka yerde kesildiği takdirde, ceza olarak bir koyun kurban edilmesi gerekir.
Haccın vaciblerinden birini terketmek, haccm sıhhatine mani olmaz. Fakat ceza olarak kurban kesmeyi gerektirir. Ancak, terkedilen vacib yeniden yapılacak olursa, ceza düşer.