Haccın Vâcibleri Nelerdir?

By | 22 Haziran 2015

haccin-vacibleri-nelerdir-21) îhrâm’a Mîkât(yerin)’den girmek.
2) İhramlıya yasak şeylerden sakınmak.
3) Arafat vakfesini akşam güneş batıncaya kadar uzatmak (yâni durmak).
4) Kurban Bayramı sabahı güneş doğmadan Müzdelife’de bir miktar durmak
5) Minâ’da Şeytan taşlamayı yapmak.
6) Hacc-ı Kıran ve Hacc-ı Temettü yapanların Kurban kesmesi.
7) Traş olmak veya saç kısaltmak.
8) Kurbanı, şeytan taşlamadan sonra ve traştan evvel kesmek, (yâni önce şeytan taşlamak, sonra Kurban kesmek ve daha sonra da traş olmak.
9) Farz ve rükün olan ziyâret tavâfım Kurban kesme günlerinde yapmak.
10) Sa’yı, tavafdan sonra yapmak.
11) Özrü olmayanın, tavâf ve sa’yı yürüyerek yapması (hasta sedyede yapar).
12) Sa’ye Safâ denen yerden başlamak.
13) Afâkî olanlar vedâ tavafını yapmak.
14) Tavâfı abdestli olarak yapmak.
15) Tavâfı avret yerleri örtülü yapmak.
16) Tavâfı, Hatîm’in dışından yapmak.
17) Dört devresi farz olan ziyâret tavafına üç daha ilâve ederek yediye çıkarmak.
18) Her Tavâfdan sonra iki rek’at namaz kılmak.
(Vâciblerden biri kasden veya unutularak terkedilirse, cezâ (kurban) lâzım gelir.)