Hacc’ın Manası Nedir?

By | 13 Mayıs 2015

haccin-manasi-nedir    Hacc’ın  lügat manası, kasdetmektir. Hacc’ın ıstılahı manası ise, özel şartları ile özel birtakım ibâdetleri yerine getirmek maksadıyla Kabe’yi kasdedip usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmektir.