Haccın Farz Olmasının Şartları Nelerdir?

By | 13 Mayıs 2015

haccin-farz-olmasinin-sartlari-nelerdir-2   Müslüman olmak:
Gayr-ı müslimlere hacc farz değildir. Bu bakımdan, bir gayr-ı müslim hacc yaptıktan sonra müslüman olsa, tekrar hacc yapması gerekir. Yine, bir müslüman, hacc yaptıktan sonra irtidat etse, sonra tekrar müslüman olsa yeniden hacc yapması gerekir.
Büluğ yaşma gelmiş olmak:
3üluğ yaşma girmemiş bir çocuk, kâr ile zararı ayıracak durumda olsa bile, hacc ile mükellef değildir. Hacc yapacak olduğu takdirde, bu hacc nafile olur.
Akıllı olmak:
Deliler, hacc ile mükellef değildirler. Ancak, akıllanıp da diğer şartlara sahip olduklarında hacc ile mükellef olurlar.
Haccın farz olduğunu bilmek.
Küfür diyannda müslüman olup haccın farz olduğunu bilmeyen müslüman, hacc ile mükellef olmaz. Fakat, İslâm diyarında müslüman olan kimse, haccm farz olduğunu bilse de bilmese de, hacc ile mükellef olur.
Hacc görevini, güçlük olmaksızın yapacak bir vakiin olması.
Yolculuk masraflarını karşılayacak kadar parasının olması.