Hacc ile Umre Arasındaki Fark Nedir?

By | 13 Temmuz 2015

hacc-ile-umre-arasindaki-fark-nedir   Hacc, zamanı ve bazı hükümleriyle umre’den ayrılır. Çünkü hacc, sadece belirli, aylarda yapılır. Bu aylar ise şevval, zilkade ve zilhicce’nin ilk on günüdür. Hacc, bütün âlimlere göre farzdır, umre ise Hanefî mezhebine göre müekked bir sünnettir.
“Şüphesiz ki insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke’deki o mübarek ve âlemler için hidâyet (vesilesi) olan Kabe’dir. Onda açık âyetler var, İbrahim’in makamı vardır. Kim ona girip sığınırsa eman bulur. Yoluna gücü yeten her kim-senin o Beyt’i haccetmesi de insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır. Kim nankörlük eder (de imkânı olduğu halde haccetmez)se (bilsin ki) Allah âlemlerden müstağnidir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/96-97)
“Hacc ve umre’yi Allah için tamamlayın.” (Bakara Sûresi, 2/196)