Hac ve Umreyi Bozan Kazasını Gerektiren Yasaklar

By | 12 Temmuz 2015

hac-ve-umreyi-bozan-kazasini-gerektiren-yasaklarHaccetmek maksadıyla ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan cinsi münasebette bulunmak, haccı bozduğu gibi gelecek yıllarda kazasını da gerektirir.

Bozulan bu haccın tamamlanması, gelecek yıllarda kaza edilmesi ve işlenen cinayet sebebiyle bir küçük baş hayvan kurban edilmesi gerekir.
Kur’ânı Kerim’de Cenab-ı Hak: “Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse bilsin ki hacda ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır.” buyurarak hacda her türlü cinsel münasebeti yasaklamıştır. (Bakara, 2/197)
Şayet Arafat vakfesinden sonra henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel münasebette bulunursa hac bozulmaz, ancak ceza olarak bir “bedene” (deve veya sığır) kurban kesmek gerekir.