Hac Nasıl Yapılır?

By | 23 Haziran 2015

hac-nasil-yapilir-2Hacc ibâdeti başlı başına önemli bir ibâdettir. Dînimizin (İslâm’ın) beş temel şartından biridir. Maddî (mâlî) ve bedenî bir ibâdettir. Zengin olmayana hacc farz değildir. Zengin olur, sağlığı (bedeni) o mübârek yerlere gidip gelmeye elverişli değildir. Bu durumda kendisine haccetme sorumluluğu yüklenmez. Hacc’ın hikmetleri düşünülürse, hacc çok önemli bir ibâdettir.
Şu halde bu mübârek ve kutsal ibâdete gönül veren ve onu dört dörtlük eksiksiz bir ibâdet olarak îfâ edip (yapıp) yüce Rabbinin kendisine ik- râm buyurduğu nimetlerine şükrederek kulluk görevini yerine getirmek niyet ve azminde olan bir müslümanın mutlaka yerine getireceği ve de getirmesi gerekli görevleri bulunduğunu hatırlatmak isterim: İlk görevi, güvenilir ve anlaşılır bir Hacc ilmihâli (rehberi) edinmelidir.Bu ilmihâli tekrar tekrar okuyup konuları anlamalı/kavramalıdır. Hacc ibâdetinin nasıl yapılacağını, hacc yapma sırasında o mübarek yerlerde nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi işlerin ve hangi davranışların suç sayılıp ceza (kurban) gerektiğini, kısacası hacc’ın farz ve vâciblerinden tutun da edeblerine kadar hacc ibâdetiyle ilgili hükümleri bilmeli, eksiksiz bir hacc yapmaya yetecek kadar bir bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri öğrenmesi de lâzım ve gereklidir.

Dikkat: Şu da bilinmelidir ki; üzerine hacc farz olmayan bir kimsenin, kendisinin (âilesi- nin) çoluk çocuğunun muhtaç olduğu malını ve mülkünü, evini barkını, bağını bahçesini satarak hacca gitmesi doğru ve câiz değildir. Ve yine hacca gideceğim diye çoluğunun çocuğunun masraflarından kesmek de hiçbir şekilde câiz değildir. Bir Müslümanm bu gerçekleri de bilmesi gerekmektedir. Bilmeden bunları yapması da büyük bir hatâ yapmış olur vesselâm!…