Gusül ve Guslü Gerektiren Haller Nedir?

By | 7 Mayıs 2015

gusul-ve-guslu-gerektiren-haller-nedir    Lügatte gusül, “suyun herhangi bir şey üzerinden dökülmesi” demektir. Gusl’ün ıstılahi manası ise, “suyu bedenin tümü üzerine dökmektir”.
Farz olan gusül, tahareti gerektiren ibadetin, onsuz sahih olmayacağı yıkanmaya verilen addır. “Meninin şehvetle akmasından veya cinsel ilişkide bulunmaktan ötürü temiz olmayan” kişiye cünüb denir. Bu durumda olan kişinin mutlaka gusletmesi gerekir. Ayrıca, hayız ve nifas halinde olan kadın da kanı kesildiğinde gusletmelidir.
Erkek için meninin; bakmak, dokunmak suretiyle veya rüyada şehvetle çıkması da guslü gerektirir.
Meni gelmese bile, sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, büluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmesi gerekir.
Uykudan uyanan bir kimse, elbisesinde veya yatağında bir ıslaklık görür de rüyasında ihtilam olduğunu hatırlarsa, gusletmesi gerekir; ihtilam olduğunu hatırlamıyorsa gusletmesi gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle gelip gelmediği bilinmemektedir. Bu hüküm Ebu Yusuf a göredir, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed e göre ise, gelen akıntının mezi olduğunu biliyorsa gusül gerekmez, meni olduğunu biliyorsa veya meni olabileceğinden şüphe ediyorsa gusül gerekir.
Uykudan uyanan bir kimse, uykusunda ihtilam olduğunu hatırlasa, elbisesinde veya yatağında bir ıslaklık görmese de gusletmesi gerekir.
Ayakta veya oturarak uyuyan bir kimse, uyandığında elbisesinde bir ıslaklık görür de bu ıslaklığın meni olduğu kanaati hakim olursa gusletmesi gerekir. Böyle bir kanaate sahip değilse, o ıslaklığın mezi olduğuna hükmedilir ve gusül gerekmez.
Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse, ayıldığında elbisesinde meni olduğunu görürse gusletmelidir, mezi olduğunu görürse gusletmesi gerekmez.
İdrannı yaparken, şehvetle meni geldiğini gören kimsenin gusletmesi gerekir.
Rüyasında ihtilam olan, fakat menisi dışarıya çıkmayan kadın veya erkeğin gusletmesi gerekmez. İmam Muhammed’e göre, bu durumda kadının gusletmesi gerekir; çünkü kadından çıkan meninin tekrar girmiş olması mümkündür.
İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya bir müddet yürümeden veya uyumadan önce yıkansa, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya bir müddet yürüdükten veya uyuduktan sonra, şehvetsiz olarak gelen meni guslü gerektirmez.
Yıkandıktan sonra kendisinden, kocasının menisi çıkan bir kadının gusletmesi gerekmez.
Aynı yatakta uyuyan iki kişi uyanıp da ihtilam olduklarını hatırlamadıkları halde yatakta ıslak veya kurumuş meni görseler, o yatakta kendilerinden önce başka biri yatmış olsa ve meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten gusletmesi gerekir.
Yerinden şehvetle ayrılan meni, dışarıya çıkmadıkça guslü gerektirmez.
Şehvet olmadığı halde dövülmekten, ağır yük kaldırmaktan veya yüksek bir yerden düşmekten ötürü meni gelmesiyle gusül gerekmez.