Gusül Ne Demektir?

By | 2 Temmuz 2015

gusul-ne-demektirBoy abdesti demektir. Yani, bütün vücudu tepeden tırnağa yıkamaya gusül denir.
Açıklama: Hiç bir kuru yer kalmamak üzere, tepeden tırnağa kadar bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir.
Gusül etmek, maddi ma’nevi temizlik demektir. Büyükler için gusül etmesi gereken İnsanların hemen gusul etmeleri Allâh’ın kesin i’inridir. Ma’nevi bir pislik olan gusul gerektiren lıal’den sıkıntı ve huzursuzluktan gusul ile temizlenip kurtulur.