Gusletmesi Farz Olana Haram Olan Şeyler

By | 7 Haziran 2015

gusletmesi-farz-olana-haram-olan-seyler   1. Namaz kılmak.
2. Bir âyet de olsa Kur’an niyetiyle Kuran okumak. Hamd ve dua âyetlerini, dua ve zikir niyetiyle okumak caizdir. Cünüb veya hayızlı olan bir kadının, dua niyetiyle Fatiha Sûresini okuması caizdir. Yine, cünüb veya hayızlı olan bir kadının, Kur’an âyetlerini çocuklara kelime kelime öğretmesi, teşbih ve tekbir getirmesi caizdir.
3. Kurana -isterse bir âyetine olsun- dokunmak. Ancak, mahfaza veya sandık içindeki mushafı taşımak haram değildir.
4. Kâbe’yi tavaf etmek.
5. Zorunluluk olmadığı halde mescide girmek veya mescidden geçmek,
6. Üzerinde âyet yazılı olan birşeyi tutmak.