Günümüzde Çalışan Kadının Problemleri

By | 30 Nisan 2015

gunumuzde-calisan-kadinin-problemleri    Çalışan kadın demek, aile dışında, belli bir maddî menfaat sağlamak ama­cıyla iş yapan kadın anlaşılmaktadır. Bu nedenle de konuyu, evin dışında çalışan kadınların problemleriyle sınırlamak durumundayız.

İslâm’da çalışmanın hedefi, Allah (cc)’a kulluktur, ibadettir. İslâm bu ilke­yi tesbit ettikten sonra, erkek ve kadının hangi işlerde çalışması gerektiğini, top­lum ve ailede, kadın ile erkek arasındaki işbölümünü bağlayıcı metinlerle belir­lememiş, kararı ve uygulamayı müslümanlara, örf ve âdete, fayda ve maslahata bırakmıştır.

Ancak günümüzde, bir işte ve meslekte çalışan müslüman kadın, çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.