«Geçmeyiz!»

By | 28 Temmuz 2015

gecmeyizGeçeriz dünyada can-ü cânandan,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Geçeriz ukbâda bâg-ı cinândan,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Kanar hâlâ kalbimizde bu yara,
Hayder’iyiz, meyletmeyiz agyâra,
Çekseler de bizi sonunda dâra,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Hüseyn bizim canımız, cânanımız;
Haşan dahi dinimiz, iymanımız;
Kırılsak da pirimiz, civanımız;
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Genç ihtiyar ateşe bıraksalar,
Boynumuza bukağılar taksalar,
Birer birer yakalayıp yaksalar,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Hazreti Hayder-i Kerrâr başımız,
Hüseyn için dökülür gözyaşımız,
Bu dünyada kalsa tek yoldaşımız,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Ehl-i beyt-i Mustafa’ya fedayız,
Hamdü lillah zâlimlerden cüdâyız,
Rûz-i mahşer sahib-i iddiayız,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..
Aşkî ağlar şehid-i Kerbelâ’ya,
Gözyaşıyla niyaz eyler Mevlâ’ya,
Katlanırız binbir türlü belâya,
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz..