« Gaza’y-i-Ekber»

By | 28 Mayıs 2015

gazay-i-ekberîkrar-ı Hak ile Elest bezminde,
Beli diyip secde edenlerdenim,
Nefs ile gazay-ı ekber azminde,
Cehd edip ben vecde gidenlerdenim..
Aşk ile takdire boynumu verdim,
Cefaya katlandım, saf aya erdim;
Nefsimi hâk edip yerlere serdim,
Bu yolda rizayı güdenlerdenim..
Cübbeyi çıkarıp abayı aldım,
Kendimi deryay-ı mihnete saldım,
Bir zaman öylece hayrette kaldım,
Mihneti ben ni’met bilenlerdenim..
Başıma gelmedik belâ kalmadı,
Bu gönül felekten hiç kâm almadı,
Arttıkça arttı hep çilem dolmadı,
Halime baktıkça gülenlerdenim..
Aşkî’ye yakışmaz -hâşâ- şikâyet,
Dostumun takdiri elbet saadet,
Biri iki görmek asıl felâket,
Hamdolsun bu sırra erenlerdenim..