Gayrimüslimlere Özel Bir Elbise Olmaması

By | 29 Nisan 2015

gayrimuslimlere-ozel-bir-elbise-olmamasi    Resulullah (sav), kâfire benzemenin hükmünü şöyle açıklamaktadır:
“Kim bir millete benzerse o da onlardandır.” (Ebu Davud, Libas 4)
Resulullah (sav), bu hadisleriyle müslümanların her yerde, her zaman ve her konumda kendi kimlikleriyle hareket etmelerini istemektedir. Bu konulardan birisi de kılık-kıyafettir. Müslüman erkek ve kadınların, müslüman olmayanların kıyafetlerini giyinmesi, bu konularda onları taklit etmesi yasaklanmıştır.