«Gavs-ul-Â’zam»

By | 28 Haziran 2015

gavs-ul-azamDüştüm aşkın seline,
Vardım Bağdat iline,
Meftun oldum gülüne,
Sultan Abdülkadir’in..
BELÎ dedim sözüne,
Bel bağladım özüne,
Âşık oldum yüzüne,
Sultan Abdülkadir’in..
Kıyamında Hû dedim,
Aşk lokmasından yedim,
Ezkârmı belledim,
Sultan Abdülkadir’in..
Gülünü tâc eyledim,
Derde ilâç eyledim,
Sırrın ihraç eyledim,
Sultan Abdülkadir’in..
Ehlullah durur saf saf,
Rükû’a varır etraf,
Ederler beytin tavaf,
Sultan Abdülkadir’in..
Bülbül-i bag-ı Resûl,
Eyledi Hakka vüsûl,
Niyazı buldu husûl,
Sultan Abdülkadir’in..
Muhammed’in torunu,
Arşa salmış nurunu,
Seyrettim zuhurunu,
Sultan Abdülkadirin..
Aşkî’ye imdât eyle,
Himmetinle şâd eyle,
Vasfını inşâd eyle,
Sultan Abdülkadirin..