«Gaflet»

By | 29 Temmuz 2015

gaflet-2Bu dünyaya mağrur olan,
Uyan gel hâb-ı gafletten,
Gadrederek mağdur olan,
Uyan gel hâb-ı gafletten..
Bir gün gelir uyanırsın,
Teneşire dayanırsın,
Bu sözüme inanırsın,
Uyan gel hâb-ı gafletten..
Kazarlar bir korkunç çukur,
Felek her gün kefen dokur,
Bulunmaz arkandan okur,
Uyan gel hâb-ı gafletten..
Kabir amel sandığıdır,
Nâr-ı cahiym yandığıdır,
Yılan, çıyan konduğudur;
Uyan gel hâb-ı gafletten..
İki melek gelir, konar;
Sual sorar, seni sınar;
iblis bile seni kınar,
Uyan gel hâb-ı gafletten..
Aşkî nâdim günahına,
Gelen olmaz hiç âhma,
Yalvaragör Allahına,
Uyan gel hâb-ı gafletten..