Fuhuş Endüstrisinin Çıplaklığı Kamçılaması

By | 29 Nisan 2015

fuhus-endustrisinin-ciplakligi-kamcilamasi    Modern yaşam tarzı, bozuk ekonomik şartların da desteğiyle fuhşu, yaygın bir hale getirmektedir. Genç kızlar ve erkekler evlerinden kaçarak büyük kentlerin kirli arka sokaklarında fuhuş tüccarlarına sermaye olmaktadır. Küçük kızların telekız, bar ve pavyonlarda konsomatris olarak çalıştıkları; babaların kızlarını, kocaların karılarını satarak para kazandıkları gözlenmektedir.
Batı ülkelerinde, bilhassa büyük şehirlerde kiralık kadın ticareti hususunda muazzam organizasyonlar bulunmaktadır. Her kuruluşun sistemli bir idaresi ve tecrübeli idarecileri vardır. Avukatlarına, hukuk danışmanlarına ve kadın temini hususunda uzmanlara varıncaya kadar her türlü birim mevcuttur. Müesseseye yeni yeni sermayeler kazandırmak için çalışan ayrı bir profesyonel elemanlar kadrosu bulunmaktadır. Bu ekibin, görevi, genç kız ve kadınları avlayıp kuruma kazandırmaktır. Ekip çok sayıda ajan, simsar, komisyoncu ve yardımcılardan oluşmaktadır.
Fransız senatörlerinden M. Ferdinand Drefyus, mecliste vermiş olduğu bir takririnde fuhuş endüstrisini şöyle izah eder:
“…Zamanımızda kadınların, para karşılığında bedenlerini satmaları, yani tek kelime ile fahişelik, alelade sanatlardan değildir. Bu iş ferdin sınırım çoktan aşmıştır. İyi bir organizasyonla bu sahada üstün bir güce sahip olmak işten bile değildir. Bu sebeple söz konusu olan bu hammaddeyi işleyerek pazarlara ulaştırmak da başka bir sanat ve ihtisas işidir. Bu sahanın talipleri vardır. Muayyen metod- larla çalışan pazarları mevcuttur. Hammadde, gençlerle kızlardır. Bu elemanlar, bahsettiğimiz ticarî faaliyetlerin ithal ve ihraç mallarını teşkil etmektedir. Hele kızların yaşı on civarında olursa… Müşterilerin arayıp da bulamayacağı maden.”
Lahişeleri çalıştırmak suretiyle köşeyi dönmeye yönelik faaliyetler gitgide toplumun her alanına yayılmaktadır. Oteller, gazinolar, dans salonları ve benzeri yerler bu işi üstlenmektedir. Turizm adına kurulan tesislerin bazısı da fuhşun ileri derecede bir karakolu durumundadır.
Luhuş sektörü işletmecileri faaliyetlerine uygun ortam hazırlamak amacıyla çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Nitekim 1988 yılında Batı Berlin’de yapılan bir yürüyüşte Berlinli fahişelerin Berlin’in en büyük caddesinde bir saate yakın anadan doğma çırılçıplak yürürlerken ellerinde taşıdıkları pankartlarda “Kadınlara özgürlük!” yazılarının bulunması ve “Haklarımızı kısıtlamayın!” şeklinde bağır-maları karşısında Berlmliler şaşkına dönmüşlerdir. Daha sonra yapılan bir araştırmada bu yürüyüşün ardında, kadınları pazarlayan kadın tüccarlarının bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.
Fuhuş sektörünün iş hacmi her geçen yıl büyük oranlarla katlanarak artmaktadır. Türkiye’de 1985 yılında seks sektörünün iş hacminin ulaştığı seviye hakkında bir anket nakletmek istiyoruz.
Maliye ekiplerinin yaptıkları incelemeden çıkan sonuçlar, bu konuda çalışanların iş hacminin geçen yıla (1998) oranla on kat arttığını ortaya çıkardı. Maliye ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçları şöyledir: Karaköy’deki evleri günde 15.000 kişi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler; cumartesi, pazar ve bayram günleri iki katma çıkıyor. Evlerin günlük hasılatı 45 TL’yi aşıyor. Bu rakam yılda 16.425 YTL’nin üzerinde…
Güzellik yarışmaları, gerçekte çağdaş bir cariye pazarını andırır. Büyük tezahüratlarla televizyonda gösterilen, gazetelerde büyük manşetlerle tanıtılan bu yarışmalara güzel kızlar hücum etmektedir. Güzellik yarışmaları, tıpkı bir zamanlar cariye pazarlarında köle kadınların ülkenin seçkin erkekleri için geçit resmi yapması gibidir.