Fitre Verilebilecek Kimseler

By | 5 Temmuz 2015

fitre-verilebilecek-kimselerFıtır sadakasının sarf edileceği yerler ile zekâtın verildiği yerler aynıdır. Bu itibarla zekât verilemeyen kimselere fitre de verilmez.
Kendilerine fitre verilemeyecek kimseler şunlardır: dinen zengin sayılanlar (artıcı nitelikte olsun olmasın nisap miktarı mala sahip olanlar), fitre veren şahsın hanımı, usülü (anne-babası, dede ve nineleri), fürû (çocukları ve torunları), bakmakla yükümlü olduğu yakınları.
Fitre veren şahıs, bulunduğu yerdeki fakirlere, uzakta otursalar da akrabalarına, iyi ahlâk sahibi fakirlere ve talebelere öncelik vermelidir.
Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi birkaç fakire de dağıtabilir. Fakat verilen şahsın ihtiyacının karşılanması açısından bir kişiye verilmesi daha iyidir.