Fitre nedir?

By | 13 Mayıs 2015

fitre-nedir   Fitre sadakası, ramazan ajanın sonuna yetişen ve temel ihtiyaçları dışında nisab miktarı bir mala sahip olan her müslüman için, -İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf a göre ister erkek, ister kadın, ister çocuk, ister deli olsun- vaciptir. Fakat, İmam Muhammed’e göre çocuklara, delilere fitre sadakası vacib değildir.
Fitre sadakası, yoksulların ihtiyaçlarım giderip onların bayram sevincine katılmalarına bir yardımdır. Bu yönü ile fitre sadakası, insanlık için bir hayır ve grevdir.
Fitre sadakası, ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vacib olursa da, bundan önce ve sonra da verilebilir.
Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşundan önce vefat eden veya fakir düşen veya fecrin doğuşundan sonra dünyaya gelen veya müslüman olan kimseye fitre sadakası vacib olmaz. Fakat, fecirden sonra ölen bir müsliimana vacib olur; eğer vasiyet etmişse, terekesinin üçte birinden verilir.
Hastalık, yolculuk, ihtiyarlık gibi bir özür nedeniyle ramazan orucunu tutamayan kimseye de fitre sadakası vermek vaciptir.