Fil Suresi

By | 7 Ağustos 2015

fil-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym Elem ter a keyfe feale Rabbüke bi-ashâbil-fıyl [2]. Elem yec’al keydehüm fıy tadliyl [2]. Ve ersele aleyhım tayran ebâbiyl [3]. Termiyhim bi-hicâratim min sicciyl [4]. Fece’alehüm ke’asfım me’kûl [5].
Ma’nâsı: “Ey Resulüm! Kabe’yi yıkmak isteyen Fil sahihlerine (fillerle takviye edilmiş Ebrehe ordusuna) Rabbm ettiğini görmedin mi? Onların kötü düşencelerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi de. Onlar, (sert) siccil’den (pişmiş çamurdan) taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin, onları güve yemiş ekin sapı (çöpü) gibi yapıverdi.”