Fıkhın Önemi Ve Fazileti

By | 16 Nisan 2015

fikhin-onemi-ve-fazileti     Fıkıh: “bir şeyi bilmek” demektir.
Istılahta fıkıh: tafsili (açıklamalı) delillerden çıkarılan şer’i anlamda kısmî hükümleri bilmektir.
Fıkhın mevzuu: Mükellefin, yani akıl baliğ olan müslümanlarm, fiilleridir.
Fıkhın kaynağı: Kitap, sünnet, lcma-i ümmet ve kıyastır.
Fıkhın amacı: İnsanı iki dünyada huzur ve mutluluğa erdirmektir. Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı öğrenmesi Farz-ı ayn dır.
Fıkhın Hükmü ve Fazileti: Her müslümanın ihtiyacı miktarı fıkhı Öğren¬mesi farz-ı ayn’’dır. Bir kimse Kur anın bir kısmım öğrense, kalanı için vakit bu- lamasa dahi, efdal olan fıkıhla meşgul olmasıdır. Çünkü Kur’ân’ı ezberlemek farz-ı kifaye , fıkhın lazım olan miktarım öğrenmek ise Farz-ı ayn’dır .