Faziletleriyle Aylar Ve Geceler

By | 4 Şubat 2014

faziletleriyle gün ve geceler

Faziletleriyle Aylar Ve Geceler ile ilgili Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma)dan ri­vayet edildiğine göre şyle bir hadise yaşanmıştı : Bir kere Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ebu Musa el-Eş’arî (Radıyallahü Anh) bir de­niz seriyyesinin başında emir olarak göndermişti. Karanlık bir gecede onlar yelken açmışken kendisi görülmeyen bir seslenici:

-                      “Ey gemi ahalisi durun! Size Allah’ın kendi hakkında ver­diği bir hükmü bildireyim” diye nida etti.

Ebu Musa {Radıyallahü Anh):

-                      “Eğer söyleyeceksen buyur söyle!” deyince, O:

-                      “Mübarek ve yüce olan Allah, kendi hakkında “Kim sıcak bir günde kendisini O’nun için susuz bırakırsa, kıyamet gü­nü onu suya kandırması Allah üzerine bir hak olur” hükmü­nü vermiştir ” diye nida etti.

Bundan dolayı Ebu Musa (.Radıyallahü Anh) çok sıcak gün­leri kollar oruçlu geçirirdi.1

Faziletleriyle Aylar Ve Geceleri fırsat bilmeli, bu geceleri nasıl ihya etmemiz gerekiyorsa, o şekilde ihya edip, feyzinden istifade etmemiz gerekir.

 

One thought on “Faziletleriyle Aylar Ve Geceler

  1. Yeezy Boost 350

    In order to meet the Air Max Day in 2019, Nike designed the six pairs into reality, and officially released the final version of the real thing yesterday.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.